Комплексно счетоводно обслужване
Допълнителни счетоводни услуги
Управление на човешките ресурси
Данъчни консултации
Данъчна защита
Бизнес планиране и управление
Юридически услуги
Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, счетоводни документи и др.

Съдействие на проверяващи органи (Данъчната администрация, НОИ и др.) във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни

Представителство и защита на фирмата пред контролни органи (Агенция по приходите, Данъчната администрация, НОИ и НЗОК) по всякакви възникнали въпроси и казуси
Въпроси и Отговори ?!?