Накратко за нас
Грижа за клиента
Награди и Сертификати
 Специалната връзка за клиенти във фирмения уеб сайт предоставя възможността да се възползвате от множеството полезни документи, бланки, справочници; да научавате новини за нас; да получавате всякаква предназначена конкретно за вас информация, независимо къде се намирате.

Нашето преимущество е комплексността на услугата. Цялостният финансов и счетоводен мениджмънт включва освен текущото счетоводно отчитане, също и управление на паричните средства, данъчно консултиране, данъчна зашита, прецизни бизнес съвети и анализи в подкрепа на инвестиционните намерения.

Ние контактуваме с обслужващите банки и всички държавни институции вместо нашите клиенти и извършваме необходимите задължителни регистрации и уведомявания.

Ние гарантираме индивидуален подход и добросъвестно отношение, етичност, лоялност, коректност и дискретност. Конфиденциалността и защитата на информацията са неразделна част от нашата работа.